Stellaria media agg.

gwiazdnica pospolita agg.
Alsine ssp.
na stronie — opis · oznaczanie

opis

Rośliny zielne, jednoroczne, ozime lub dwuletnie. Korzeń cienki, wrzecionowaty, oprócz tego łatwo tworzą korzenie przybyszowe w miejscu styku pokładających się łodyg z glebą.

Łodygi obłe, z jedną, rzadziej z dwoma liniami włosków.

Przynajmniej dolne liście łodygowe z wyraźnym ogonkiem. Blaszki liściowe krępe, ich długość nie przekracza 2.5× szerokości. Brzeg nasady blaszki i ogonka liściowego orzęsione.

Podsadki zielone, podobne do górnych liści łodygowych, nagie lub brzegiem rzadko krótko owłosione.

Działki kielicha 2-6 mm długości, owłosione mniej lub bardziej miękkimi włoskami prostymi lub gruczołowatymi.

space

Torebki z krótką kolumienką centralną, otwierają się sześcioma klapami do ±połowy.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Stellaria (gwiazdnica)]
Stellaria pallida (gwiazdnica blada)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Stellaria neglecta (gwiazdnica zaniedbana)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
nasiona
Nasiona drobne, 0.5-0.8 mm długości, jasne żółtobrązowe lub rzadziej rdzawe; brodawki na grzbiecie nasienia półkuliste, niskie, wyraźnie szersze niż wyższe.
Stellaria media siewka (rozwój gwiazdnicy pospolitej)
nasiona || 3D
Nasiona rdzawobrązowe do ciemnobrązowych, 0.8-1.3 mm długości, brodawki na grzbietowej (węższej) części półkuliste, tępe, ±tak wysokie jak szerokie.
Stellaria neglecta (gwiazdnica zaniedbana)
nasiona || 3D
Nasiona 1.3-1.7 mm długości, kasztanowobrązowe do ciemnobrązowych, na grzbietowej (węższej) części z wyższymi niż szerszymi, stożkowatymi lub walcowatymi, tępo ostrymi brodawkami.
płatki korony
Stellaria pallida (gwiazdnica blada)
kwiaty i pąki
Płatków zwykle brak lub silnie zredukowane. Pręcików 1-3(5); pylniki zwykle szarofioletowe.
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Płatki białe, zwykle krótsze od działek kielicha, ok. 3/4-2/3 ich długości, rzadko równe działkom (a u var. apetala (Ucria) Gaudin - brak lub b. małe płatki).
Stellaria neglecta (gwiazdnica zaniedbana)
kwiat
Płatki (4-6.5 mm długości) zwykle o 1/2 dłuższe od działek kielicha, rzadziej ±tak długie jak kielich.
działki
Działki 2-3.5(4) mm długości.
Działki kielicha (3)3.5-5 mm długości.
Działki 4-6 mm długości.
ogólny wygląd / kwiatostan
Stellaria pallida (gwiazdnica blada)
XL
Roślina żółtozielona, jasnozielona. Kwiatostan zbity, szypułki owoców wzniesione, krótkie, nie dłuższe jak 2-3×kielich.
Stellaria media
Roślina żywozielona, trawiastozielona. Kwiatostan luźny, w formie kilkukwiatowej wierzchotki dwuramiennej, szypułki po kwitnieniu odgięte w dół, potem znowu wzniesione i u dojrzałych owoców 2-6(8)× dłuższe od kielicha.
Stellaria neglecta (gwiazdnica zaniedbana)
pokrój
Roślina zwykle szarozielona. Kwiatostan w formie luźnej, skąpokwiatowej wierzchotki. Szypułki kwiatów 2-4 cm długości, 4-6(8)× dłuższe od kielicha.
występowanie
wystepowanie
o mapie występowania
Suche skraje lasów, piaszczyste miejsca ruderalne. Preferuje gleby piaszczyste, lekkie.
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Głównie jako uciążliwy chwast na polach, w ogrodach, w siedliskach ruderalnych, na poboczach dróg, także wzdłuż dróg leśnych, na zaburzonych skrajach lasów i przy ciekach wodnych. Preferuje gleby żyzne, bogate w azot, wilgotne.
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lasy łęgowe, zarośla i ich skraje, nad rzekami, miejsca ocienione.
Przy oznaczaniu gatunków z tej grupy bardzo pomocne jest określenie urzeźbienia i wielkości nasion — różnice są znaczne.

space

Porównaj też z możlinkiem trójnerwowym (Moehringia trinervia) i kościenicą wodną (Myosoton aquaticum).

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.126 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.278 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.192 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.108 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.155 [86.11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.482+562 [85.6]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.101i+386 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.162 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.02.2015 · powstała/was created 13.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Stellaria_media_agg..htm"> Stellaria media agg. (gwiazdnica pospolita agg.) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>