antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Scleranthus annuus L.

czerwiec roczny
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
kwiaty

cechy charakterystyczne

Rośliny roczne, rzadziej ozime, (3)5-20(25)cm wysokości; zwykle trawiastozielone lub szarozielone.

space

Kwiatostan luźny. Działki wąsko trójkątne, zaostrzone, z bardzo wąskim (do 0.2mm), ledwo widocznym błoniastym, białawym obrzeżeniem; 2-3× dłuższe od pręcików.

space

Dojrzałe owoce (3)3.5-4.3(5.3)mm długości, w nasadzie najczęściej klinowato zwężone, zwykle z rozchylonymi działkami.

space

występowanie

Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
pokrój rośliny, widok z góry
wystepowanie
o mapie występowania
Chwast na polach, przydroża, z preferencją dla gleb piaszczystych i gliniastopiaszczystych, suchych i umiarkowanie wilgotnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

znalezisko 20090425.2.sm - Scleranthus annuus (czerwiec roczny); Równina Torzymska, Rzepinek
5f · 20090425.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.98 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.317 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.201 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.144 [15]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.204 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.89 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.28 [81]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.547+t31 [85.6]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.88+89i+363 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.179 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.142 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.12.2016 · powstała/was created 10.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/czerwiec_roczny.htm"> Scleranthus annuus (czerwiec roczny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>