antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Scleranthus annuus L.

czerwiec roczny
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
kwiaty

cechy charakterystyczne

Rośliny roczne, rzadziej ozime, (3)5-20(25)cm wysokości; zwykle trawiastozielone lub szarozielone.

space

Kwiatostan luźny. Działki wąsko trójkątne, zaostrzone, z bardzo wąskim (do 0.2mm), ledwo widocznym błoniastym, białawym obrzeżeniem; 2-3× dłuższe od pręcików.

space

Dojrzałe owoce (3)3.5-4.3(5.3)mm długości, w nasadzie najczęściej klinowato zwężone, zwykle z rozchylonymi działkami.

space

występowanie

Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
pokrój rośliny, widok z góry
wystepowanie
o mapie występowania
Chwast na polach, przydroża, z preferencją dla gleb piaszczystych i gliniastopiaszczystych, suchych i umiarkowanie wilgotnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090425.2.sm - Scleranthus annuus (czerwiec roczny); Równina Torzymska, Rzepinek
sm.090425-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #5