fot. 020504-0598 (765×413) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020504-6
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.05.2002, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski