fot. SM-20090425-2-Scleranthus_annuus-04 (840×732) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090425-2
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk