efemerofit [24][234]

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.

Alsine tenuifolia (L.) Hiern
Minuartia hybrida
07.2014, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski
Minuartia hybrida

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna; naga. 7-20cm wysokości.

space

Torebka 3.8-4.8mm długości. Nasiona 0.4-0.5mm średnicy.

space

występowanie

Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych