takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.

mokrzyca lepka
Minuartia viscosa Schinz
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
29.05.1940 copyright © by Jerzy Kruk XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL

cechy charakterystyczne

Roślina roczna; bez ulistnionych pędów płonnych; w górze lepko ogruczolona; 3-7cm wysokości.

space

Torebka 2(3)mm długości, równa lub krótsza od działek, unerwiona niemal równolegle. Nasiona 0.25-0.35mm średnicy.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19400529.KRAM458712.jkr - Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
jkr.400529-KRAM458712
leg.   #4
znalezisko 19370516.KRAM106393.jkr - Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
jkr.370516-KRAM106393
leg. K. Piech #3