atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.

mokrzyca lepka
Minuartia viscosa Schinz
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
29.05.1940 copyright © by Jerzy Kruk XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Minuartia (mokrzyca)kl 6991
Roślina roczna; bez ulistnionych pędów płonnych; w górze lepko ogruczolona; 3 – 7 cm wysokości.

space

Torebka 2 (3) mm długości, równa lub krótsza od działek, unerwiona niemal równolegle. Nasiona 0.25 – 0.35 mm średnicy.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections