takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Helianthemum alpestre (Jacq.) Dunal ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv.

posłonek alpejski skalny
Helianthemum oelandicum (L.) DC. ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv. · Helianthemum rupifragum A. Kern.
na stronie — występowanie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.