takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.204); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.

ciemiernik czerwonawy ciemiernik purpurowy
Helleborus atrorubens H. Hook. non Waldst. et Kit.
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
05.05.2006, Bieszczady; copyright © by Błażej Gierczyk
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)

cechy charakterystyczne

Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Bylina z kłączem i zimozielonymi liśćmi odziomkowymi; 20-40cm wysokości.

Liście odziomkowe spodem omszone i z wystającymi przynajmniej głównymi nerwami; dłoniasto podzielone na 2-3(5) łatek, odcinki grubo, głęboko, ostro piłkowane.

Kwiaty po 1-3 na łodydze, duże 3-7cm średnicy. Listki okwiatu z zewnątrz fioletowawo nabiegłe, wewnątrz zielonawe, 1.7-3.5cm długości.

Mieszki do 30mm długości, z dzióbkiem do 12mm.

Kwitnienie (luty)marzec-kwiecień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.204 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
wystepowanie
o mapie występowania
Dziko w Bieszczadach; rzadko uprawiany.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 3-4

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20060505.1.bg - Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy); Bieszczady
10f · 20060505.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Bieszczady/
znalezisko 20100521.1.js - Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy); Bieszczady
3f · 20100521.1.js
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.378 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.17 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.158 [15]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.47 [86.10]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.58 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.251 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.163 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.12.2015 · powstała/was created 07.02.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Helleborus_purpurascens.htm"> Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>