fot. ciemiernik.czerwon_Helleborus.purpurascens.Bieszczady.0842 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.05.2010, Bieszczady · copyright © by Jacek Soboń