fot. bg-Helleborus_purpurascens_9 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.05.2006, Bieszczady · copyright © by Błażej Gierczyk