takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd.

żywokost sercowaty
na stronie — występowanie · znaleziska