takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Symphytum officinale L.

żywokost lekarski
na stronie — występowanie · znaleziska
Symphytum officinale (żywokost lekarski)

11.05.2002, dolina rz. Bystrzyca, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL

Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)

występowanie

Symphytum officinale (żywokost lekarski)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Wilgotne łąki, zarośla, skraje olszyn, brzegi wód.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

znalezisko 20020511.11.02 - Symphytum officinale (żywokost lekarski); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław

6f · 20020511.11.02
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/

znalezisko 20080501.1.pkob - Symphytum officinale (żywokost lekarski); dolina Lubszy i Kurki (Górzynki)

4f · 20080501.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/dolina Lubszy i Kurki (Górzynki)/

znalezisko 00010000.08_7i.jmak - Symphytum officinale (żywokost lekarski); ok. Łeby

3f · 00010000.08_7i.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/