atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Symphytum ×upplandicum Nyman

Symphytum asperum × officinale