fot. pk-Symphytum_x_upplandicum_1_OB_5.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Symphytum ×upplandicum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2006, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski