takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus alpestris Tausch ex A. Kern.

macierzanka halna
na stronie — występowanie