takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus kosteleckyanus Opiz

macierzanka pannońska
Thymus pannonicus All. p.p. (1)
na stronie — występowanie · znaleziska