fot. bg-Thymus_pannonicus_2 (618×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2006, kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych
copyright © by Błażej Gierczyk