atlas-roslin.pl

Tozzia carpatica Woł.

tocja karpacka
Tozzia alpina L. ssp. carpatica (Woł.) Pawł. et Jasiewicz
Tozzia alpina
pokrój; 24.06.2002, Bieszczady, okolice Tarnawy; copyright © by Barbara Łotocka
Tozzia alpina
kwitnące pędy
Tozzia carpatica (tocja karpacka)
Tozzia carpatica (tocja karpacka)
Tozzia carpatica (tocja karpacka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.366 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Na liście jako T. alpina.
wystepowanie
o mapie występowania
Tozzia carpatica (tocja karpacka)
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.