atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga carpathica Rchb.

skalnica karpacka
Saxifraga Saxifraga Saxifraga SaxifragaSaxifragaskalnica mchowata (Saxifraga bryoides)skalnica zwisła (Saxifraga cernua)