takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga carpathica Rchb.

skalnica karpacka
na stronie — występowanie