takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.300)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cirsium decussatum Janka

ostrożeń siedmiogrodzki
Cirsium eriophorum (L.) Scop. ssp. decussatum (Janka) Petr.
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
10.08.2014, Arłamów, Góry Sanocko-Turczańskie; copyright © by Witold Ziaja XL
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
XL
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
XL

cechy charakterystyczne

Podobnym, niewiele różniącym się gatunkiem jest ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum).
Rośliny dwuletnie, 50-150(200) cm wysokości. Łodyga nieoskrzydlona.

space

/Tzvelev N.N., 1996 [86.9]/ czyni rozróżnienie na C. decussatum Janka o nieznacznie rozszerzonej szczytowej części listka okrywy, jest to gatunek górski i C. polonicum (Petrak.) Iljin o znacznie rozszerzonej szczytowej części przynajmniej niektórych listków okrywy, jest to gatunek nizinny, przejściowy do ostrożnia głowacza (Cirsium eriophorum). Flora Polski /Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 [16.12]/ synonimizuje te taksony.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.300 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Pogórze Przemyskie. Suche murawy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.