takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.300)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cirsium decussatum Janka

ostrożeń siedmiogrodzki
Cirsium eriophorum (L.) Scop. ssp. decussatum (Janka) Petr.
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
10.08.2014, Arłamów, Góry Sanocko-Turczańskie; copyright © by Witold Ziaja XL
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
XL
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Cirsium (ostrożeń)kl 2087
Podobnym, niewiele różniącym się gatunkiem jest ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum).
Rośliny dwuletnie, 50-150(200) cm wysokości. Łodyga nieoskrzydlona.

space

/Tzvelev N.N., 1996 [86.9]/ czyni rozróżnienie na C. decussatum Janka o nieznacznie rozszerzonej szczytowej części listka okrywy, jest to gatunek górski i C. polonicum (Petrak.) Iljin o znacznie rozszerzonej szczytowej części przynajmniej niektórych listków okrywy, jest to gatunek nizinny, przejściowy do ostrożnia głowacza (Cirsium eriophorum). Flora Polski /Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 [16.12]/ synonimizuje te taksony.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.300 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Pogórze Przemyskie. Suche murawy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.