takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

ostrożeń głowacz
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

pokrój; 02.08.2009, Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo); copyright © by Michał Smoczyk

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

liść łodygowy

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

dolna część łodygi z liśćmi

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

łodyga

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

przekwitnięty koszyczek kwiatowy

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

koszyczek kwiatowy przed kwitnieniem

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

fragment okrywy koszyczka kwiatowego

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

młoda roślina

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

pokrój

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

kwitnący koszyczek kwiatowy

cechy charakterystyczne

Roślina dwuletnia, 50-150(240) cm wysokości. Cała mniej lub bardziej przylegająco, wełniście owłosiona.

space

Liście z nasadą nieco obejmującą łodygę; górą ciemnozielone, ze szczeciniastymi kolcami, spodem biało filcowato owłosione.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

grupa roślin na łące

wystepowanie
o mapie występowania
Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

znalezisko 20090802.2.sm - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz); Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo)

14f · 20090802.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo)/

znalezisko 00010000.09_4_49.jmak - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz); Niemcy

1f · 00010000.09_4_49.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/

znalezisko 00010000.09_10_35.jmak - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz);  Niemcy, Donautal

2f · 00010000.09_10_35.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ Niemcy, Donautal /