atlas-roslin.pl

Primula farinosa L. [🔉 pri·mu·la *]

pierwiosnek omączony, pierwiosnka omączona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
XL
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 5133

krótki opis

Liście w różyczce, krótkie, 2-5 cm długości, ich powierzchnia od spodu mączysta, omączone także inne części rośliny, brzeg liścia ±wyraźnie ząbkowany lub karbowany. Głąbik 3-25 cm wysokości, z 2-15 kwiatami w baldachu. Korona kwiatowa 10-15 mm średnicy, różowa z żółtymi osklepkami w gardzieli. Kwitnie w maju i czerwcu.
cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 5133

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.271 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Bardzo rzadki na terenie Polski, gatunek alpejski i z północy Europy oraz Azji. Jego siedliskiem są torfowiska i bagienne łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 5133

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Wymaga gleby torfowej, ale odkwaszonej, z wapniem, wilgotnej w czasie wegetacji, w okresie zimy podłoże nie może być zbyt mokre bo pierwiosnek wymarznie. Rozmnaża się przez wysiew nasion bezpośrednio po zbiorze.
cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 5133

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.250 [71.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.72 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.326 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.353 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.197 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.68+71 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.222 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.161+t6 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.17 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.470 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji