Primula · pierwiosnek »6

pierwiosnka, prymulka

Hottonia palustris · okrężnica bagienna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta · wody stojące

Grupy użytkowe: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · kwitnienie: 5-7

Trientalis europaea · siódmaczek leśny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · bory, ubogie lasy liściaste
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsty · solniska

Cortusa matthioli · zarzyczka górska

kortusa górska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.232)
Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, rzadka · zarośla, wilgotne skały

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5-6

wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, w północno-zachodniej Polsce · solniska