takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Centunculus minimus L.

niedośpiałek maleńki kurzyślad maleńki
Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause
na stronie — występowanie