atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.241); wymaga ochr. czynnej

Veratrum album L. s.str.

ciemiężyca biała ciemierzyca biała
Veratrum album L. ssp. album
Veratrum album
17.08.2002, Sianki, Bieszczady; copyright © by Tomek Żak
Veratrum album
Veratrum album
Veratrum album
Veratrum album
Veratrum album (ciemiężyca biała)
Veratrum album (ciemiężyca biała)
stanowisko
cechy diagnostyczne w kluczu:Veratrum (ciemiężyca)kl 9071

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.241 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Veratrum album (ciemiężyca biała)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Veratrum album (ciemiężyca biała)
🌱
Kłącze, nasady liści, korzeń i nasiona silnie trujące. Zatrucia przypadkowe na skutek mylenia z innymi roślinami. Działa depresyjnie na układ sercowo-naczyniowy i znieczulająco na zakończenia nerwowe oraz drażniąco na śluzówkę układu oddechowego i spojówki. Wywoduje wymioty i biegunkę, spadek ciśnienia tętniczego i bradykardię.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060714.4b.js - Veratrum album (ciemiężyca biała); Bieszczady
060714-4b
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady/ #2