takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.241); wymaga ochr. czynnej

Veratrum album L. s.str.

ciemiężyca biała ciemierzyca biała
Veratrum album L. ssp. album
na stronie — występowanie · znaleziska