Pulsatilla slavica G. Reuss

sasanka słowacka
Pulsatilla halleri (All.) Willd. ssp. slavica (G.Reuss) Zämelis · Pulsatilla halleri (All.) Willd. sensu auct. polon.
Pulsatilla slavica
02.05.2008, Koryciańskie Turnie (Tatry), jedyne stanowisko w Polsce; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Pulsatilla (sasanka)kl 1805
Bylina, głąbik w czasie kwitnienia 10-30cm, w czasie owocowanie do 60cm wysokości. Roślina trwale owłosiona.

space

Kwiaty w czasie kwitnienia wzniesione i rozwarte; listki okwiatu ciemnofioletowe, na szczycie nie są odgięte.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.213 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Endemit zachodniokarpacki - zasięg ograniczony do Tatr Zachodnich i sąsiednich pasm górskich po stronie słowackiej. Naskalne murawy na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.