takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Androsace lactea L.

naradka mlecznobiała
na stronie — występowanie