takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Saxifraga nivalis L.

skalnica śnieżna
na stronie — występowanie
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)
15.07.2010, Śnieżne Kotły, Karkonosze; copyright © by Marek Malicki
Saxifraga nivalis (skalnica śnieżna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek tundry. U nas pojedyncze egzemplarze w Małym Śnieżny Kotle w Karkonoszach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.