takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Astragalus penduliflorus Lam.

traganek zwisłokwiatowy
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
29.07.2010, dol. Smytnia, Tatry Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)

cechy charakterystyczne

Byliny. Pędy zwykle liczne, wzniesione, 30-80cm wysokości. Łodygi grube, puste, często silnie rozgałęzione, gęsto ulistnione, żeberkowane; w dole odstająco, w górze przylegająco owłosione.

space

Kwitnienie (czerwiec)lipiec - sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadko w Tatrach, skały i upłazy wapienne lub piaskowce kwarcytowe.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.