takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Astragalus onobrychis L.

traganek długokwiatowy
Astragalus onobrychis
09.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Astragalus onobrychis
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)

cechy charakterystyczne

Byliny albo półkrzewy. Pędy rozesłane lub podnoszące się, (10)30-60(90)cm wysokości. Łodygi powyginane, w dole często zdrewniałe, w górze zwykle rozgałęzione; szaro przylegająco owłosione włoskami przeważnie dwuramiennymi.

space

występowanie

Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Kserotermiczne murawy, luźne zarośla, brzegi lasów, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.