antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, relikt dawnych doświadczeń pasterskich [234]

Plantago serpentina All.

babka wężowa
Plantago maritima L. ssp. serpentina (All.) Arcang.
na stronie — występowanie