takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Plantago media L.

babka średnia
na stronie — występowanie