Plantago arenaria · babka piaskowa

babka gałęzista
Plantago indica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; piaski

Plantago coronopus · babka pierzasta

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.148); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka; solniska nadmorskie na zachodzie Polski

Plantago media · babka średnia

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; murawy, miedze, przydroża, widne zarośla

Plantago major · babka zwyczajna »1

Plantago maior
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Blaszka liściowe stosunkowo szeroka, nasada sercowata lub często nagle zwężona w ogonek liściowy, sztywna, z (3)5-9(11) silnie wystającymi żyłkami, powierzchnia naga lub rzadko owłosiona.

space

Torebka z (2)4-14(17) nasionami, ±stożkowata, zwykle słabo wypukła; szew wieczka powyżej lub lub nieco poniżej ząbków kielicha, przez co zwykle wyraźnie widoczny. Nasiona (1.0)1.2-1.8(2.1) mm długości

space

Plantago intermedia · babka wielonasienna »1

Plantago major ssp. intermedia · Plantago pauciflora · Plantago uliginosa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Plantago intermedia (babka wielonasienna)

torebki bardziej zaokrąglone niż stożkowate; szew poniżej połowy wysokości torebki, mniej lub bardziej osłonięty przez działki 3D 3D||

Nasada blaszki liściowej uciętą i stopniowo klinowato, zwężona w ogonek liściowy; z 3-5(-9) żyłkami; ±wyraźnie ±długo owłosiona na górnej stronie i na ogonku liściowym.

space

Przysadki z silnym wypukłym nerwem środkowym, zwykle jednak nie szerszym od błoniastego obrzeżenia.

space

Gatunek stosunkowo częsty na terenie całego kraju. Tereny podmokłe trwale lub okresowo.

Plantago winteri · babka Wintera

Plantago major ssp. winteri
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
rzadka; solniska na Pomorzu Zachodnim

Plantago maritima · babka nadmorska

babka morska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.147); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka; solniska nadmorskie, czasem miejsca ruderalne

Plantago serpentina · babka wężowa

Plantago maritima ssp. serpentina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, relikt dawnych doświadczeń pasterskich [234]

Plantago lanceolata · babka lancetowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolita; przydroża, pastwiska, łąki, miejsca ruderalne

Plantago atrata ssp. carpatica · babka górska

Plantago montana var. carpatica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.146); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry; hale, wyleżyska wysokogórskie, na wapieniu.