Plantago arenaria · babka piaskowa

babka gałęzista
Plantago indica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; piaski

Plantago coronopus · babka pierzasta

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.148); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka; solniska nadmorskie na zachodzie Polski

Plantago media · babka średnia

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; murawy, miedze, przydroża, widne zarośla

Plantago major · babka zwyczajna »1

Plantago maior
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Blaszka liściowe stosunkowo szeroka, nasada sercowata lub często nagle zwężona w ogonek liściowy, sztywna, z (3)5-9(11) silnie wystającymi żyłkami, powierzchnia naga lub rzadko owłosiona.

space

Torebka z (2)4-14(17) nasionami, ±stożkowata, zwykle słabo wypukła; szew wieczka powyżej lub lub nieco poniżej ząbków kielicha, przez co zwykle wyraźnie widoczny. Nasiona (1.0)1.2-1.8(2.1) mm długości

space

Plantago intermedia · babka wielonasienna »1

Plantago major ssp. intermedia · Plantago pauciflora · Plantago uliginosa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
torebki bardziej zaokrąglone niż stożkowate; szew poniżej połowy wysokości torebki, mniej lub bardziej osłonięty przez działki 3D 3D||
Nasada blaszki liściowej uciętą i stopniowo klinowato, zwężona w ogonek liściowy; z 3-5(-9) żyłkami; ±wyraźnie ±długo owłosiona na górnej stronie i na ogonku liściowym.

space

Przysadki z silnym wypukłym nerwem środkowym, zwykle jednak nie szerszym od błoniastego obrzeżenia.

space

Gatunek stosunkowo częsty na terenie całego kraju. Tereny podmokłe trwale lub okresowo.

Plantago winteri · babka Wintera

Plantago major ssp. winteri
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
rzadka; solniska na Pomorzu Zachodnim

Plantago maritima · babka nadmorska

babka morska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.147); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka; solniska nadmorskie, czasem miejsca ruderalne

Plantago serpentina · babka wężowa

Plantago maritima ssp. serpentina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, relikt dawnych doświadczeń pasterskich [234]

Plantago lanceolata · babka lancetowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolita; przydroża, pastwiska, łąki, miejsca ruderalne

Plantago atrata ssp. carpatica · babka górska

Plantago montana var. carpatica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.146); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry; hale, wyleżyska wysokogórskie, na wapieniu.
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.437+436k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.594 [3]
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.530 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.238 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.603 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.423 [9]
· Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.134 [85.23]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.258 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.38 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 18.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Plantago.htm"> Plantago (babka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>