⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Plantaginaceae (babkowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodyga z długimi międzywęźlami, bez przyziemnej różyczki liściowej; liście naprzeciwległe (↓nie)
  Psyllum
  
    
(p) dolne i górne przysadki w kłosie odmienne (↓nie)
Plantago arenaria
Plantago arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wer ...
· Rośliny zwłaszcza w dolnej połowie owłosione z gruczołkami.
Plantago arenaria (babka piaskowa)
wystepowanie
babka gałęzista · syn. Plantago indica · Psyllium arenaria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski.
    
    
(p) wszystkie przysadki ±podobne (↑nie)
Plantago afra (babka płesznik)
XL
Plantago afra (babka płesznik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Rośliny zwykle także górą wyraźnie gruczołowato owłosione.
Plantago afra (babka płesznik)
babka afrykańska · syn. Plantago psylium · efemerofit
  Bardzo rzadko zawlekana, dawniej uprawiana roślina lecznicza.
    
  
(p) łodyga z silnie skróconymi międzywęźlami, liście w różyczce, skrętoległe (↑nie)
  Plantago s.str.
  
    
(p) liście 1-2× pierzastodzielne; rośliny jednoroczne (↓nie)
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Rośliny jednoroczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Plantago coronopus (babka pierzasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska nadmorskie.
    
    
(p) liście całobrzegie lub odlegle nieregularnie ząbkowane; byliny; tylne ząbki kielicha nieoskrzydlone (↑nie)
    
      
(p) rurka korony na zewnątrz krótko, zwykle gęsto owłosiona (↓nie)
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Torebki w górnej połowie często krótko szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Plantago maritima (babka nadmorska)
wystepowanie
babka morska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska nadmorskie, niekiedy miejsca ruderalne.
      
        
(p) przysadki i działki dość długo owłosione
Plantago maritima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Przednie działki 2.5-5mm długości, wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Plantago serpentina (babka wężowa)
wystepowanie
syn. Plantago maritima ssp. serpentina · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
      
(p) rurka korony na zewnątrz naga; torebki nagie; nasiona nieoskrzydlone (↑nie)
      
        
(p) liście jajowate, sercowato-okrągławe lub eliptyczne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Ząbki korony ±1mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· ta cecha dia ...
        
          
(p) liście górą zwykle nagie (↓nie)
Fagus silvatica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak te ...
· Pędy kwiatostanowe grubsze i bardziej wyprostowane, krótko przylegająco owłosione lub nagie; kłos stopniowo cieniejący ku górze, zwykle dłuższy od szypuły, gęsty, wielokwiatowy. Większą część przysadki stanowi szeroki, silnie wypukły nerw środkowy, szerszy od błoniastego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Plantago major (babka zwyczajna)
wystepowanie
syn. Plantago maior · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo pospolity na terenie całego kraju. Tereny ruderalne, pobocza dróg, chwast (zwłaszcza w okopowych). Na glebach różnego typu ale z preferencją dla wilgotnych.
          
          
(p) liście górą zwykle ±owłosione (↑nie)
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ta ...
· Pędy kwiatostanowe cieńsze i bardziej wiotki, pokładające się; zwykle krótsze od liści, w dole odstająco owłosione. Kłos, zwykle niewiele dłuższy od szypuły, często znacznie od niej krótszy, ku szczytowi ±nie zwężający się, często skąpokwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
wystepowanie
syn. Plantago major ssp. intermedia · Plantago pauciflora · Plantago uliginosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek stosunkowo częsty na terenie całego kraju. Tereny podmokłe trwale lub okresowo.
          
        
(p) liście lancetowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· W torebce zwykle (1)2-4 nasiona (1.3)1.6-3.5(4.2)mm długości, ±obłe.
· ta cecha diagnostyczna j ...
        
          
(p) przednie działki niezrośnięte (lub zrośnięte mniej niż w połowie) (↓nie)
          
            
(p) liście eliptyczne (↓nie)
Plantago media
Plantago media
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Nitki pręcików zwykle fioletowe/liliowe, dość sztywne; pylniki 3-5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha ...
Plantago media (babka średnia)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, miedze, przydroża, widne zarośla.
            
            
(p) liście równowąskie (↑nie) (↓nie)
Plantago atrata
Plantago atrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Nitki pręcików białawe do brązowawych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Plantago atrata ssp. carpatica (babka górska)
wystepowanie
syn. Plantago montana var. carpatica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) liście podługowate, owłosione (↑nie)
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Bardzo rzadko zawlekana.
            
          
(p) przednie działki zrośnięte więcej niż w połowie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
          
            
(p) przysadki i działki nagie lub krótko owłosione (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Przysadki i działki nagie lub krótko owłosione.
            
              
(p) z wydłużonym kłączem, z mięsistymi korzeniami przybyszowymi 1-2mm średnicy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Ząbki korony 2-3mm długości; działki do 4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
  Plantago altissima L. ≡ P. lanceolata ssp. altissima (L.) Simk.

Gatunek południowoeuropejski. Bardzo rzadko zawlekany. Za ten gatunek często mylnie są podawane rosłe formy babki lancetowatej (Plantago lanceolata), występujące częściej w siedliskach leśnych.

              
              
(p) z krótkim kłączem, z korzeniami przybyszowymi poniżej 1mm średnicy (↑nie)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
· Ząbki korony ±2mm długości; działki (2.5)3-3.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, pastwiska, łąki, miejsca ruderalne, pola.

Gatunek bardzo zmienny, wyróżnia się szereg odmian. Pomiędzy nimi są płynne przejścia.

              
            
(p) przysadki i działki kosmato owłosione (↑nie)
Plantago lagopus
Plantago lagopus
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Liście w różyczce i prócz tego czasem ze skrętolegle na łodydze.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
  Dawniej zawleczona w Gubinie.
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu