atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Plantaginaceae » Tr. Plantagineae »

Littorella uniflora (L.) Asch. [🔉 lit·to·rel·la]

brzeżyca jednokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
XL
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Bylina ziemno-wodna, z silnie skróconym pędem i różyczką równowąskich, szydlastych liści. Niektóre populacje tworzą w pachwinach liści cienkie nadziemne rozłogi długości kilku cm. Korzenie wiązkowe, białe (co odróżnia od podobnej z wyglądu poryblinu jeziornego (Isoetes lacustris) o brązowych korzeniach.

space

Kwiaty rozdzielnopłciowe (ale rośliny jednopienne) na pędach kwiatostanowych, krótszych od liści, wyrastających z kątów liści. Kwiaty męskie zwykle pojedynczo na pędzie, żeńskie zwykle pod dwa, prawie naprzeciwlegle.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.149 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Rzadka, na północnym-zachodzie Polski i Ziemi Lubuskiej; wody oligotroficzne i ich brzegi, ubogie w wapń; w przejrzystych wodach do 3m głębokości.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#15
pkob.081019-1
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny "Ruskie Stawy", gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie/
#6
22 07 13 - 5
leg. Marek Snowarski
/Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.549 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.256 [16.11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.605 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.439+436k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.425 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.356 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.469 [11]
 • Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.163 [85.23]
 • Rosadziński S., 2007 — Szata roślinna. W: Jerzak L., Gabryś G. (red.). Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie" [203]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.44 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.597 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.312 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji