Rośliny synantropijne

rośliny synantropijne

rośliny ruderalne

Specyficzną grupą gatunków synantropijnych są gatunki inwazyjne. Są to gatunki obcego pochodzenia, które w sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - zwłaszcza te poodane antropopresji - wyjątkowo tylko wkraczając do siedlisk o charakterze naturalnym. Przykładem jest niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) masowo występujący wzdłuż dróg leśnych i w strefie silnej nierównowagi ekosystemu w lasach - w miejscach zbliżonych do naturalnych zastępowany jest on przez rodzimy niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere). Część gatunków inwazyjnych jest ujęta w ministerialnej liście „gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym”.
Wiele gatunków roślin synantropijnych to mniej lub bardziej zadomowione gatunki obcego pochodzenia. Bardzo ważną grupę roślin synantropijnych stanowią chwasty tj. rośliny niepożądane w uprawach.
Rośliny synantropijne to inaczej rośliny towarzyszące człowiekowi. Wyrastają w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, na poboczach dróg, śmietniskach i terenach silnie zdegradowanych (czyli na siedliskach ruderalnych). Rosną na terenach o charakterze antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym stopniu przez człowieka - np. na terenach uprawnych. Wkraczają też na tereny poddane mniejszemu lub większemu (niekoniecznie świadomemu) oddziaływaniu człowieka - czyli poddane antropopresji.
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)
Lepidium ruderale (pieprzyca gruzowa)
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
Sisymbrium officinale (stulisz lekarski)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Trifolium repens (koniczyna biała)
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Erodium cicutarium (iglica pospolita)
Galeopsis tetrahit (poziewnik szorstki)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Convolvulus arvensis (powój polny)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
Hyoscyamus niger (lulek czarny)
Solanum nigrum (psianka czarna)
Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa)
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
Lamium album (jasnota biała)
Plantago major (babka zwyczajna)
Plantago media (babka średnia)
Sambucus nigra (bez czarny)
Bryonia alba (przestęp biały)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
Matricaria perforata (maruna bezwonna)
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Tussilago farfara (podbiał pospolity)
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Cichorium intybus (cykoria podróżnik)
Taraxacum sect. Ruderalia (mniszek lekarski (coll.))
Lactuca serriola (sałata kompasowa)
Chrysanthemum segetum (złocień polny)
Elymus repens (perz właściwy)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Poa annua (wiechlina roczna)