takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Polygonum aviculare s.l. L.

rdest ptasi (s.l.)

cechy charakterystyczne

Dojrzały owoc (1.5)2-3mm długości, krótszy lub co najwyżej słabo wystaje z okwiatu, czerwonawy do czarno-brunatnego.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Polygonum (rdest)]
  
Polygonum arenastrum
liście podobnej wielkości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Okwiat w dole stopniowo zwężający się, ząbki okwiatu ±tak długie jak rurka. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie niewyraźne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Polygonum arenastrum
syn. Polygonum aequale · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Najpospolitszy gatunek z kręgu rdestu ptasiego (s.l.) (Polygonum aviculare s.l.). Przy polnych drogach, na poboczach, terenach ruderalnych, wiejskich podwórkach, na glebach różnego rodzaju. Dobrze znosi zadeptywanie i uszkodzenia mechaniczne, np. przez ptactwo domowe.
  
  
liście różnej wielkości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Okwiat w dole nagle miskowato zwężony, ząbki okwiatu dłuższe od rurki. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie wyraźne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
  
    
liście duże ciemnozielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Ząbki okwiatu 2.5-3× dłuższe od rurki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Polygonum aviculare s.str. (rdest ptasi (s.str.))
syn. Polygonum heterophyllum · Polygonum monspeliense
  Stanowiska ruderalne, chwast w uprawach, na glebach żyznych, wilgotnych, zasobnych w azot (także z ekstremalną zawartością tego składnika, np. przy pryzmach obornika itp.); nie znosi stanowisk suchych i zdeptywania
    
    
Polygonum rurivagum (rdest zmienny)
XL
liście mniejsze, zielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Ząbki okwiatu ok. 2× dłuższe od rurki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Polygonum rurivagum (rdest zmienny)
syn. Polygonum aviculare ssp. rurivagum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Pola, ugory, miejsca nieudeptywane przy drogach, tereny ruderalne, chwast ogrodowy. Preferuje gleby suchsze, ubogie, także rośnie na piaskach i w miejscach zasolonych.
    

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity; przydroża, uprawy, miejsca ruderalne, piaski nadwodne i namuliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.341 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.118 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.236 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.95 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.129 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.109 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.135 [11]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.137+140+146 [86.9]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.38 [81]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.696 [17]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.614+t41 [85.5]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.65+66i+60+363+365 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.95 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.03.2016 · powstała/was created 15.03.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polygonum_aviculare.htm"> Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.)) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>