atlas-roslin.pl

Polygonum

rdest
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonaceae (rdestowate)kl 3731
  
↓nie(z) kwiaty w kątach liści pojedynczo lub w kilkukwiatowych skrętkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Gatki błoniaste, często srebrzyście białawe, w górze nieregularne, często głęboko postrzępione.
  
    
↓nie(z) owoc znacznie dłuższy od okwiatu
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
takson wymarły na terenie Polski
  Wymarły, dawniej na Helu i w ujściu Świny, na piaskach nadmorskich.
    
    
↑nie (z) owoc krótszy od okwiatu, wyjątkowo nieco wystaje
Polygonum arenastrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenach ruderalnych, chwast upraw, piaski nadwodne, namuliska.
    
  
↑nie (z) kwiaty w kłosach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Gatki przynajmniej początkowo zielne, zielone lub brązowawe, w górze równo lub skośnie ucięte.
  
    
↓nie(z) kwiaty w końcowych ulistnionych wiechowatych kwiatostanach (Rubrivena)
Polygonum polystachyum
XL
Polygonum polystachyum
XL
Polygonum polystachyum
wystepowanie
syn. Aconogon polystachyum · Rubrivena polystachya · antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna)
    
    
↑nie (z) kłosy pozorne w kątach liści lub końcowe
    
      
↓nie(z) pędy nierozgałęzione, zakończone jednym gęstym kłosem pozornym (Bistorta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Gatki w górze skośnie ucięte.
      
        
↓nie(z) brzeg liścia pofałdowany niepodwinięty
Polygonum bistorta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczn ...
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
wystepowanie
syn. Bistorta major · Bistorta officinalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki z wysokim stałym poziomem wody gruntowej, torfowiska i temu podobne stanowiska. Częściej na pogórzu. Preferuje gleby kwaśne.
        
        
↑nie (z) brzeg liścia podwinięty
Polygonum viviparum
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ogonki dolnych liści nie oskrzydlone w swojej górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Polygonum viviparum (rdest żyworodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Karpatach, na murawach wysokogórskich; na niżu brak.
        
      
↑nie (z) łodygi zwykle bogato rozgałęzione, kłosy pozorne liczne (Persicaria)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kłody pozorne liczne, w kątach liści i końcowe.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
      
        
↓nie(z) rośliny wodne
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub wolno płynące.
        
        
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne
        
          
↓nie(z) kłosy pozorne gęste
          
            
↓nie(z) łodygi szczeciniasto owłosione
Polygonum orientale (rdest wschodni)
XL
Polygonum orientale (rdest wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Środkowe liście łodygowe duże, do 25 cm długości i 15 cm szerokości, o nasadzie sercowatej lub płytko sercowatej i z ogonkami 2 – 6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Polygonum orientale (rdest wschodni)
syn. Persicaria orientalis · takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna. W Europie Środkowej czasem zawleczone na terenach ruderalnych.
            
            
↑nie (z) łodyga miękko przylegająco owłosiona lub naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Środkowe liście łodygowe mniejsze, blaszka do 5 cm długości i 1.5 cm szerokości, w nasadzie zwykle klinowato zwężona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
            
              
↓nie(z) byliny z długimi kłączami
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej górnej połowie; gatki gęsto odstająco lub przylegająco długo owłosione sztywnymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) rośliny roczne
· ta cecha diag ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej dolnej połowie; gatki nagie lub przylegająco, miękko, krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
              
                
↓nie(z) okwiat nieogruczolony
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Gatki owłosione, na brzegu z długimi rzęskami (1 – 2 mm długości).
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
wystepowanie
syn. Persicaria maculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) okwiat ogruczolony
Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Gatki na powierzchni nagie lub z pojedynczymi włoskami, rzadziej rzadko omszone; ich krawędź naga lub z bardzo krótkimi rzęskami (do 0.8 mm długości).
Polygonum lapathifolium agg. (rdest szczawiolistny)
wystepowanie
syn. Persicaria lapathifolia agg. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
          
↑nie (z) kłosy pozorne rzadkie, przerywane
          
            
↓nie(z) liście palące w smaku
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
XL
· ta cecha diagnostycz ...
· Okwiat (zwłaszcza na owocach) z wyraźnymi brązowawymi licznymi gruczołkami; kwiaty (3)4-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
wystepowanie
syn. Persicaria hydropiper · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W miejscach wilgotnych, bez innej roślinności, brzegi wód, także silnie zanieczyszczonych, mokre przydroża i rowy, przy drogach leśnych, jako chwast na wilgotnych polach, głównie w uprawach okopowych
            
            
↑nie (z) liście łagodne w smaku
· ta cecha diagnostyczn ...
· Okwiat nagi lub z nielicznymi gruczołkami; kwiaty zwykle 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha dia ...
            
              
↓nie(z) liście wąskie, 4 – 8mm
Polygonum minus (rdest mniejszy)
Polygonum minus (rdest mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Owoce 1.5 – 2 (2.3) mm długości, najczęściej dwubocznie spłaszczone soczewkowate, rzadziej trójboczne.
Polygonum minus (rdest mniejszy)
wystepowanie
syn. Persicaria minor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, dno stawów ze spuszczoną wodą itp. Na glebach różnego rodzaju z preferencją dla kwaśnych i żyznych.
              
              
↑nie (z) liście szersze, 10 – 15mm
Polygonum mite (rdest łagodny)
XL
Polygonum mite (rdest łagodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Owoce 2.5 – 3 mm długości, trójboczne, rzadziej dwubocznie spłaszczone.
Polygonum mite (rdest łagodny)
wystepowanie
rdest wielkokwiatowy · syn. Persicaria mitis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, rzadko na stanowiskach ruderalnych lub jako chwast okopowych. Preferuje gleby ciężkie, unika zasobnych w azot.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Persicaria nepalensis

efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Persicaria nepalensis
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek nowy dla flory Polski (i Karpat). Znaleziony po raz pierwszy w 2011r. w okolicach Baligrodu. Występuje tam jako chwast na niedużym śródleśnym polu (uprawy przynętowe dla zwierzyny) i prawdopodobnie rozprzestrzeniający się stamtąd na mało używane drogi leśne.

space