⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Polygonaceae (rdestowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty w kątach liści pojedynczo lub w kilkukwiatowych skrętkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Gatki błoniaste, często srebrzyście białawe, w górze nieregularne, często głęboko postrzępione.
  
    
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
XL
(p) owoc znacznie dłuższy od okwiatu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
takson wymarły na terenie Polski
  Wymarły, dawniej na Helu i w ujściu Świny, na piaskach nadmorskich.
    
    
Polygonum arenastrum
(p) owoc krótszy od okwiatu, wyjątkowo nieco wystaje(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenach ruderalnych, chwast upraw, piaski nadwodne, namuliska.
    
  
(p) kwiaty w kłosach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Gatki przynajmniej początkowo zielne, zielone lub brązowawe, w górze równo lub skośnie ucięte.
  
    
Polygonum polystachyum
XL
Polygonum polystachyum
XL
(p) kwiaty w końcowych ulistnionych wiechowatych kwiatostanach (Rubrivena) (↓nie)
Polygonum polystachyum
wystepowanie
syn. Aconogon polystachyum · Rubrivena polystachya · antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna)
    
    
(p) kłosy pozorne w kątach liści lub końcowe(↑nie)
    
      
(p) pędy nierozgałęzione, zakończone jednym gęstym kłosem pozornym (Bistorta) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Gatki w górze skośnie ucięte.
      
        
Polygonum bistorta
(p) brzeg liścia pofałdowany niepodwinięty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna ...
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
wystepowanie
syn. Bistorta major · Bistorta officinalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki z wysokim stałym poziomem wody gruntowej, torfowiska i temu podobne stanowiska. Częściej na pogórzu. Preferuje gleby kwaśne.
        
        
Polygonum viviparum
(p) brzeg liścia podwinięty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ogonki dolnych liści nie oskrzydlone w swojej górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Polygonum viviparum (rdest żyworodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Karpatach, na murawach wysokogórskich; na niżu brak.
        
      
(p) łodygi zwykle bogato rozgałęzione, kłosy pozorne liczne (Persicaria)(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kłody pozorne liczne, w kątach liści i końcowe.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
      
        
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
(p) rośliny wodne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub wolno płynące.
        
        
(p) rośliny lądowe lub błotne(↑nie)
        
          
(p) kłosy pozorne gęste (↓nie)
          
            
Polygonum orientale
XL
Polygonum orientale
(p) łodygi szczeciniasto owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Środkowe liście łodygowe duże, do 25cm długości i 15cm szerokości, o nasadzie sercowatej lub płytko sercowatej i z ogonkami 2-6cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Polygonum orientale
syn. Persicaria orientalis · takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna. W Europie Środkowej czasem zawleczone na terenach ruderalnych.
            
            
(p) łodyga miękko przylegająco owłosiona lub naga(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Środkowe liście łodygowe mniejsze, blaszka do 5cm długości i 1.5cm szerokości, w nasadzie zwykle klinowato zwężona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
            
              
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
(p) byliny z długimi kłączami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej górnej połowie; gatki gęsto odstająco lub przylegająco długo owłosione sztywnymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) rośliny roczne(↑nie)
· ta cecha diag ...
· Ogonek liściowy przechodzi w gatkę w jej dolnej połowie; gatki nagie lub przylegająco, miękko, krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
              
                
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
(p) okwiat nieogruczolony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Gatki owłosione, na brzegu z długimi rzęskami (1-2 mm długości).
Polygonum persicaria (rdest plamisty)
wystepowanie
syn. Persicaria maculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
(p) okwiat ogruczolony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Gatki na powierzchni nagie lub z pojedynczymi włoskami, rzadziej rzadko omszone; ich krawędź naga lub z bardzo krótkimi rzęskami (do 0.8 mm długości).
Polygonum lapathifolium agg. (rdest szczawiolistny)
wystepowanie
syn. Persicaria lapathifolia agg. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
          
(p) kłosy pozorne rzadkie, przerywane(↑nie)
          
            
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
XL
(p) liście palące w smaku (↓nie)
· ta cecha diagnostycz ...
· Okwiat (zwłaszcza na owocach) z wyraźnymi brązowawymi licznymi gruczołkami; kwiaty (3)4-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
wystepowanie
syn. Persicaria hydropiper · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W miejscach wilgotnych, bez innej roślinności, brzegi wód, także silnie zanieczyszczonych, mokre przydroża i rowy, przy drogach leśnych, jako chwast na wilgotnych polach, głównie w uprawach okopowych
            
            
(p) liście łagodne w smaku(↑nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Okwiat nagi lub z nielicznymi gruczołkami; kwiaty zwykle 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagn ...
            
              
Polygonum minus (rdest mniejszy)
Polygonum minus (rdest mniejszy)
(p) liście wąskie, 4-8mm (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owoce 1.5-2(2.3)mm długości, najczęściej dwubocznie spłaszczone soczewkowate, rzadziej trójboczne.
Polygonum minus (rdest mniejszy)
wystepowanie
syn. Persicaria minor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, dno stawów ze spuszczoną wodą itp. Na glebach różnego rodzaju z preferencją dla kwaśnych i żyznych.
              
              
Polygonum mite (rdest łagodny)
XL
Polygonum mite (rdest łagodny)
(p) liście szersze, 10-15mm(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owoce 2.5-3mm długości, trójboczne, rzadziej dwubocznie spłaszczone.
Polygonum mite (rdest łagodny)
wystepowanie
rdest wielkokwiatowy · syn. Persicaria mitis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Naga ziemia w miejscach wilgotnych, rowy, brzegi wód, wilgotne przydroża, rzadko na stanowiskach ruderalnych lub jako chwast okopowych. Preferuje gleby ciężkie, unika zasobnych w azot.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Persicaria nepalensis

efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek nowy dla flory Polski (i Karpat). Znaleziony po raz pierwszy w 2011r. w okolicach Baligrodu. Występuje tam jako chwast na niedużym śródleśnym polu (uprawy przynętowe dla zwierzyny) i prawdopodobnie rozprzestrzeniający się stamtąd na mało używane drogi leśne.

space

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.340+311 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.118 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.236 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.91 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.127 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.108 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.132 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.60+54 [80]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.316 [20]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.170 [12]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.101+136 [86.9]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.594 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.400 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.91 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2017 · powstała/was created 31.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polygonum.htm"> Polygonum (rdest) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>