atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Polygonum amphibium L. [🔉 po·li·go·num *]

rdest ziemnowodny
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
Polygonum amphibium
11.06.1994, Bieruń Stary; copyright © by Antoni Mielnikow
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
f. terrestre
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
f. terrestre
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
Bylina wodna lub lądowa (obie formy znacznie różnią się wyglądem), z długimi pełzającym, rozgałęzionym kłączem. Formy wodne korzenią się na dnie, łodygi mają do 3 m długości, liście pływają po powierzchni wodny; kwiatostany są uniesione nad powierzchnię wody. Formy lądowe mają łodygi wzniesione lub podnoszące się, nierozgałęzione lub słabo, 20 – 50 (80) cm wysokości.

space

Kwiatostanem jest gęsty kłos pozorny; często występują formy sterylne, rozmnażające się wegetatywnie. Kwitnienie czerwiec – sierpień, czasem do października.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
forma pływająca płynnie przechodząca w formę lądową
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
formy wodna i lądowa
Wody stojące lub wolno płynące, stawy, rowy, wilgotne pola i ugory, tereny ruderalne (bardzo szeroka amplituda ekologiczna).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne