antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner

Aconogon polystachyum (Wallich ex Meisn.) Haraldson · Rubrivena polystachya (Meisner) Král
Polygonum polystachyum
30.08.2015, Wielkie Drogi k. Skawiny; copyright © by Jerzy Kruk XL
Polygonum polystachyum
XL
Polygonum polystachyum
XL

cechy charakterystyczne

Bylina z długimi, silnymi, rozgałęzionymi kłączami. Łodyga 80-100cm wysokości, w górze zwykle rozgałęziona.

space

Kwiaty na końcu łodygi w ulistnionych wiechowatych kwiatostanach.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna). Owoce u nas nie dojrzewają. Często tylko rośliny sterylne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje) [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)