atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Polygonum nepalense Meisn. [🔉 po·li·go·num *]

rdest nepalski
Persicaria nepalensis (Meisn.) H. Gross
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
27.07.2013, okolice Baligrodu, Bieszczady Zachodnie; copyright © by Artur Pliszko
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
owoce
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
gruczołki na spodzie liścia (zielnik)
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
XL
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Polygonum nepalense (rdest nepalski)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum nepalense (rdest nepalski)
Gatunek nowy dla flory Polski (i Karpat). Znaleziony po raz pierwszy w 2011r. w okolicach Baligrodu. Występuje tam jako chwast na niedużym śródleśnym polu (uprawy przynętowe dla zwierzyny) i prawdopodobnie rozprzestrzeniający się stamtąd na mało używane drogi leśne; wchodzi w siedliska półnaturalne, stadium agriofita.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110814.1.tpk - Polygonum nepalense (rdest nepalski); okolice Baligrodu
110814-1
leg. Tomasz Kowalczyk
/okolice Baligrodu/ #6
znalezisko 20130727.1.apliszko - Polygonum nepalense (rdest nepalski); okolice Baligrodu, Bieszczady Zachodnie
130727-1
leg. Artur Pliszko
/okolice Baligrodu, Bieszczady Zachodnie/ #4