antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Urtica urens L.

pokrzywa żegawka
Urtica urens
pokrój; 25.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Urtica urens
kwiatostan, liście, żerujące mszyce
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, (5)10-40(70) cm wysokości.

space

Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie są dłuższe od ogonków liściowych.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20120806.3.12 - Urtica urens (pokrzywa żegawka); Kościerzyna
7f · 20120806.3.12
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.536 [71.1]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.77 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.187 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.105 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.82 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.45+49 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.74 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.73 [81]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.387 [85.5]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.52+53+54i+385 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.80 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.79 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2016 · powstała/was created 13.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Urtica_urens.htm"> Urtica urens (pokrzywa żegawka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>