takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz

pokrzywa poziewnikolistna
Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek

cechy charakterystyczne

Diploid. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) powszechnie występująca na terenach zaburzonych jest tetraploidem którego jednym z gatunków rodzicielskich jest pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia).
Liście wąskie, ponad 5 cm długości, długo zaostrzone, nasada sercowata, ciemnozielone. Blaszka liściowa bez włosków parzących, (zwłaszcza spodem) gęsto owłosiona krótkimi (0.3-0.7mm) włoskami prostymi. Reszta rośliny także prawie bez włosków parzących (te liczniejsze jedynie w dole pędu). Górne przylistki niezrośnięte.

space

Rozpoczyna kwitnienie ok. miesiąc później niż pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), zwykle w połowie lipca.

występowanie

Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.

space