znalezisko 20200714.1.pkob - Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna) · Dolina Środkowej Odry, między Krosnem Odrzańskim a Połupinem · (leg. det. Piotr Kobierski)
łąka na terasie zalewowej Odry
pkob-Urtica_galeopsifolia_1_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
pkob-Urtica_galeopsifolia_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
pkob-Urtica_galeopsifolia_2_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
pkob-Urtica_galeopsifolia_3_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
pkob-Urtica_galeopsifolia_4_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
· XL
pkob-Urtica_galeopsifolia_5_14.07.2020
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
· XL