Dwa pierwsze gatunki to często spotykany element flory Polski na terenach ruderalnych i jako chwast w uprawach. Urtica galeopsifolia rośnie na niezaburzonych terenach podmokłych. Pozostałe to efemerofity.
Rośliny z włoskami parzącymi. Ulistnienie naprzeciwległe. Liście z przylistkami, zwykle piłkowane lub ząbkowane (rzadko całobrzegie).
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Urticaceae (pokrzywowate)]
  
kwiatostany żeńskie miotlaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Owoce żółtawe, zielonawe lub jasnobrązowe.
  
    
liście niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyc ...
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu zwieszone.
    
      
jednoroczne (↓nie)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
· ta cecha diagnosty ...
· Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.
      
      
wieloletnie (↑nie)
· ta cecha diagnosty ...
· Kwiatostany z reguły jednopłciowe; ich osie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
      
        
ziemnowodne, pędy pokładające się i zakorzeniające się (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Osie kwiatostanu z pojedynczymi bardzo krótkimi (do 0.1mm długości) włoskami prostymi lub bez nich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Urtica kioviensis
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rośliny ziemnowodne, w dole łodyga pokładająca się i silnie zakorzeniająca się w węzłach.
Występuje na południe od Polski; za nią mogą być podawane wielkolistne i niemal pozbawionymi włosków parzące formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) z terenów podmokłych lub z Urtica galeopsifolia z niezaburzonych terenów podmokłych (patrz pozycje klucza poniżej).
        
        
pędy nie pokładające się i nie zakorzeniające w dolnych węzłach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Przylistki podługowate do wąskotrójkątnych, do 4 mm szerokości, niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostycz ...
  Tu różne formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), dość zmienne pod względem owłosienia i obecności włosków parzących.
        
          
liście z włoskami parzącymi (↓nie)
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· (2) lub (prawie) bez włosków parzących i z nielicznymi krótkimi włoskami prostymi na nerwach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Preferuje tereny ±zmienione przez człowieka, siedliska ruderalne, zarówno mokre jak i ±umiarkowanie wilgotne.
          
          
liście bez włosków parzących, gęsto krótko owłosione (↑nie)
Urtica galeopsifolia
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiatostany od 13-22 węzła.
Urtica galeopsifolia
syn. Urtica dioica ssp. galeopsifolia · takson nie ujęty w czekliście 2002
  Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.
          
    
liście silnie podzielone (↑nie)
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu wzniesione.
    
  
kwiatostany żeńskie kuliste (↑nie)
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Owoce czarniawe lub ciemnobrązowe.