antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Amaranthus retroflexus L.

szarłat szorstki
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój; 27.09.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
powierzchnia łodygi 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)

opis

Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
łodyga młodej rośliny 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
kwiaty 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
nasiona 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
przysadka, listki okwiatu, torebka 3D 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
kwiaty 3D||
Roślina jednoroczna, jednopienna.

space

Liście długoogonkowe, blaszka liściowa rombowatojajowata do podługowatej, 2.5-15 cm długości, wierzchołek tępy a nawet wcięty (tak zwłaszcza u siewek i młodych roślin) do zaokrąglonego lub zaostrzonego, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; nasada klinowata, powierzchnia liścia płaska, brzeg drobno ząbkowany, czasem nieco pofalowany, górą naga, spodem krótko owłosiona; liście szarozielone do czerwonawych; ogonek włochaty.

space

Przysadki 3-6 mm długości, sztywne i kłujące, nieco dłuższe (do 2×) niż listki okwiatu.

Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
listki okwiatu w przekwitłych kwiatach

Listków okwiatu pięć, w kwiatach żeńskich równowąsko klinowate, w górze najszersze, ucięte lub wykrojone i z krótkim ostrzem, suchobłoniaste, białawe z zieloną żyłką środkową zakończoną poniżej szczytu listka. Pręcików pięć. Znamion słupka trzy.

Owoc elipsoidalny, torebka otwierająca się wieczkiem, krótszy od listków okwiatu.

space

Kwitnienie do lipca do października.

zmienność

Gatunek o dużej zmienności cech, w szczególności dotyczy to długości i ostki przysadek.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity na nizinach, znajduje się także w niższych położeniach górskich.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i Środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1801r., 1814r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20110927.2a.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
2f · 20110927.2a.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20110927.2b.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
29f · 20110927.2b.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20110927.2c.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
3f · 20110927.2c.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/obok siebie szarłat prosty (Amaranthus powellii) i szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus)/
znalezisko 20100000.swK_2.10 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
15f · 20100000.swK_2.10
leg. Marek Snowarski
znalezisko 00010000.jm12_w.jmak - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); ok. Tybinga, Niemcy
8f · 00010000.jm12_w.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Tybinga, Niemcy/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.300 [71.2]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.131 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.110 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.213 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.107 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.97 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.80+81i+386 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.70 [22.3]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.309 [20]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.307 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.59 [81]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.218 [16.3II]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.13+16 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.766 [17]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.362+t18 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.131 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2015 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Amaranthus_retroflexus.htm"> Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>