antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Amaranthus retroflexus L.

szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój; 27.09.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
powierzchnia łodygi 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Amaranthus (szarłat)kl 1067
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
łodyga młodej rośliny 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
kwiaty 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
nasiona 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
przysadka, listki okwiatu, torebka 3D 3D||
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
kwiaty 3D||
Roślina jednoroczna, jednopienna.

space

Liście długoogonkowe, blaszka liściowa rombowatojajowata do podługowatej, 2.5-15 cm długości, wierzchołek tępy a nawet wcięty (tak zwłaszcza u siewek i młodych roślin) do zaokrąglonego lub zaostrzonego, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; nasada klinowata, powierzchnia liścia płaska, brzeg drobno ząbkowany, czasem nieco pofalowany, górą naga, spodem krótko owłosiona; liście szarozielone do czerwonawych; ogonek włochaty.

space

Przysadki 3-6 mm długości, sztywne i kłujące, nieco dłuższe (do 2×) niż listki okwiatu.

Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
listki okwiatu w przekwitłych kwiatach

Listków okwiatu pięć, w kwiatach żeńskich równowąsko klinowate, w górze najszersze, ucięte lub wykrojone i z krótkim ostrzem, suchobłoniaste, białawe z zieloną żyłką środkową zakończoną poniżej szczytu listka. Pręcików pięć. Znamion słupka trzy.

Owoc elipsoidalny, torebka otwierająca się wieczkiem, krótszy od listków okwiatu.

space

Kwitnienie do lipca do października.

zmienność

Gatunek o dużej zmienności cech, w szczególności dotyczy to długości i ostki przysadek.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity na nizinach, znajduje się także w niższych położeniach górskich.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i Środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1801r., 1814r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110927.2a.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2a
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2
znalezisko 20110927.2b.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #12, 9.3D
znalezisko 20110927.2c.11 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); Wrocław
110927-2c
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/obok siebie szarłat prosty (Amaranthus powellii) i szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus)/ #3
znalezisko 20100000.swK_2.10 - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
100000-swK_2
leg. Marek Snowarski #7, 4.3D
znalezisko 00010000.jm12_w.jmak - Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki); ok. Tybinga, Niemcy
jm12_w
leg. Jarosław Makowski
/ok. Tybinga, Niemcy/ #8