Amaranthus retroflexus siewka

rozwój szarłatu szorstkiego
na stronie — opis · znaleziska