fot. 101129-5737 (767×621) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swN_1
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amaranthus retroflexus siewka (rozwój szarłatu szorstkiego)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siewka; 2010
copyright © by Marek Snowarski