fot. 110113-6384 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

dojrzewające torebki i nasiona
2010 copyright © by Marek Snowarski