antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Lactuca serriola L.

sałata kompasowa
Lactuca scariola L. · Lactuca serriola E. Torner
na stronie — występowanie · znaleziska
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

29.07.2004 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska

Lactuca serriola (sałata kompasowa)
Lactuca serriola (sałata kompasowa)
Lactuca serriola (sałata kompasowa)
Lactuca serriola (sałata kompasowa)
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

niełupki, aparat lotny

Lactuca serriola (sałata kompasowa)

niełupki

Lactuca serriola (sałata kompasowa)

kolce na nerwie głównym po spodniej stronie liścia

Lactuca serriola

kwiat

Lactuca serriola (sałata kompasowa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta; miejsca ruderalne, przydroża, odłogi.

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20040729.1.bsw - Lactuca serriola (sałata kompasowa)

7f · 20040729.1.bsw
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska

znalezisko 20030811.1.bl - Lactuca serriola (sałata kompasowa)

6f · 20030811.1.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20070612.8.sm - Lactuca serriola (sałata kompasowa); Lubuski Przełom Odry, Owczary

2f · 20070612.8.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Lubuski Przełom Odry, Owczary/