fot. bl-f243-F1020002 (588×480) — copyright © by Barbara Łotocka
niełupki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka